Výškové práce

Výškové práce provádíme:

 1. HOROLEZECKOU TECHNIKOU
 2. Z MOBILNÍHO LEŠENÍ

Co známe a umíme:

Nátěry výškových konstrukcí

 • ocelových
 • betonových
 • dřevěných

Nátěry a opravy fasád

Opravy a výměny klempířských konstrukcí a prvků

 • výměny okapů
 • opravy okapů
 • oplechování střech

Montáže ocelových konstrukcí a opláštění hal

Spárování panelových domů

 • silikonové pásy
 • PU provazec s tmelem
Dodáváme výrobky firem:

 • Lanex
 • Singing Rock
 • Mammut
 • Tendon
 • Bupex
 • Petzl
 • Grivel
 • Kong
 • Raveltik
 • Beal
 • Kask

Zajistíme jejich opravy i údržbu.

Školení výškových pracovníků

Školíme pracovníky provádějící nebo řídící práce ve výškách. Speciálně s využitím prostředků osobní ochrany.

Jsem instruktor výškové techniky (dříve horolezecké techniky). Tuto činnost školím od roku 1990 (od roku 89 ji i provádím)

Navrhneme a provedeme specializované kursy přímo na Vaši činnost- školíme policii, telekomunikační firmy, montéry výškových konstrukcí, opraváře vysokých  strojů a jeřábů, obsluhy sil, tanků v potravinářských provozech i ve výrobně léčiv. Školíme klempíře, pokrývače, hromosvodáře, tesaře.

Podle  Nařízení vlády č.362/2005 Sb. a zákon 309/2005

 • základní školení
 • opakovací školení doporučujeme po 12 měsících
 • návrh a realizace zajišťovacích systémů

Zároveň dodáváme OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) pro práce ve výškách zejména horolezeckou technikou.

Provádím periodické revize výrobků firem Lanex, Singing Rock, Petzl, Kong, Alpin - Bupex, Beal, Kask, Grivel, Raveltik, Tendon.

Navrhneme a dodáme Vám sady OOPP přímo specializované pro Vaši činnost.

Podle ČSN-EN 365 musí být OOPP proti pádům z výšky kontrolovány po 12 měsících.

Ke stažení:

Vyhláška 50
Osvedčení na kontroly OOPP_Žižka
Osvědčení na kontroly OOPP_Žižková
KASTOS - osvědčení na revize - Žižka.pdf
KASTOS - osvědčení na revize - Žižková.pdf
Certifikát revize CAMP - Žižka
Certifikát revize BEAL - Žižková
Certifikát revize BEAL - Žižka
Osvědčení Petzl Tendon - Žižka
Osvědčení Petzl Tendon - Žižková
Osvědčení prohlídky OOP - Žižková
Osvědčení prohlídky OOP - Žižka
Certifikát revize Singing Rock - Žižka
Certifikát revize Singing Rock - Žižková
Oprávnění na kontroly Rock Empire - Žižka
Oprávnění na kontroly Rock Empire - Žižková
Certifikát IRATA_Level 1
Certifikát IRATA_Level 2
Průkaz člena komory BOZP a PO
Osvědčení prevence rizik BOZP
Průkaz instruktora
Univerzální osvědčení na prohlídky OOP Žižka
Certifikát na návrh instalaci a revize zajišťovacích systémů ROTHOBLASS
Oprávnění na revize TRACTEL

Závěsné lešení FOX

Je určeno pro montážní a údržbové práce na střechách, věžích, pro budování nástaveb na panelové domy, při stavbách a opravách komínů a říms, montáží podbití, instalaci reklam.

Lešení FOX řeší:
- problém se stavbou lešení od paty budovy, jehož stavba je časově i finančně náročná
- problém s používáním mobilních plošin a horolezeckých technik, které jsou při dlouhodobé
používání finančně náročné
- problém placení záboru veřejného prostranství
- zvýšení bezpečnosti a kvality práce

Výhody lešení FOX:
- šetří čas i peníze
- malý skladovací objem
- rychlá a snadná montáž
- zajišťuje prostor pod lešením na frekventovaných místech a neubírá plochu staveniště
- tvoří ochrannou a záchytnou konstrukci
- variabilita použití

Nosnost (dovolené nahodilé zatížení pracovní podlahy):
0,75 kN.m-2 např.: 2 pracovníci + 40 kg materiálu / 1 pole nebo 1 pracovník + 2 vědra 10 l + 90 kg mat. / 1 pole.

Šířka pracovní podlahy:
minimálně. 0,6 m, maximálně 1,4 mKe stažení:

Průkaz lešenáře FOX

Aluminiové lešení

Pojízdné věže HYMER

Půjčovna - pronájem.


Naše služby :
1 . Doprava lešení  (Ford Transit ).
2 . Montáž lešení a vystavení příslušných dokladů k lešení.
3 . Pracovní výška podlahy od 2,3 m do 8,3 m neukotvené věže
4 . Ukotvená věž až do výšky 14.3 m.
5 . Vlastníme tři sady do 8 m .
6 . Lešení rozebereme a odvezeme.
7 . Pracovní podlaha půdorys 2,95 x 0,8 m

VYJDEME VÁM VSTŘÍC

Pronájem lešení - Ceny podle výšky věže :

- pracovní podlaha 2m ...200,- Kč
- pracovní podlaha 4m ...400,- Kč
- pracovní podlaha 6m ...600,- Kč
- pracovní podlaha 8m ...800,- Kč
- .....

doprava 14,50  Kč / km
postavení 300 Kč
demontáž 200 Kč

Při dlouhodobějších pronájmech slevy.

Protipožární prevence

PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY:

Slouží k protipožárnímu utěsnění průstupů kabelů, klimatizece, plastových nebo ocelových trubek skrz požárně dělící stěny a konstrukce.

Máme oprávnění aplikovat ucpávky HILTI a PROMAT.

Podle požadavků požární zprávy navrhneme technické řešení i s ohledem na finanční náročnost.

Stavěli jsme protipožární žlaby Promat a stěny Promat. Dělali jsme obklady OK Promat.

Pro každý průstup jsme schopni Vám navrhnout optimální řešení, máme zpřístupňovací techniky jak se k průstupům dostat.

V našich referencích je řada staveb, i velkých investičních celků, kde jsme průstupy realizovali.


PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚRY:

Slouží ke zvýšení protipožární odolnosti dřevěných nebo ocelových konstrukcí.

Máme oprávnění aplikovat nátěrové systémy BARRIER a QUALICHEM (Flamizol a Flamgard).

Na základě požárních požadavků navrhneme , s ohledem na náklady , nejoptimálnější systém včetně základových a krycích vrstev a barevných finálních odstínů.

Pro strojní nanášení těchto systémů máme vysokotlaké stříkací zařízení. Pro zpřístupnění hal máme tři mobilní věže. Dopravu zajistíme našimi dodávkovými vozy.

Protipožární nátěr může provádět jen firma odborně způsobilá a mající osvědčení od výrobce nebo distributora k aplikaci nátěrového systému.

Provedli jsme již řadu protipožárních nástřiků a nátěrů ocelových konstrukcí a dřevěných konstrukcí.

Při projekčním nebo investičním záměru rádi poskytneme k tomuto tématu odbornou konzultaci . V našich referencích je řada námi realizovaných akcí popsána.